KALİTATİF

Araştırma konusu olan kurum, kavram, marka, ürün veya hizmetler hakkında, hedef kitlenin veya tüketicilerin düşünce, tutum, eğilim, duygu ve alışkanlıklarını küçük örneklemeler kullanarak ve detaylı veri toplayarak derinlemesine anlamayı amaçlayan araştırma tekniği Kalitatif Araştırma olarak adlandırılmaktadır.

Kalitatif araştırmalar sorgulama yöntemleri ile nedenlerini anlayamayacağımız düşünce, duygu ve davranış biçimlerini ve tekrarlanan davranış kalıplarını dolaylı yollarla sorgulayarak, sebep ve sonuç ilişkisi ile analiz etmemizi sağlamaktadır.

Kalitatif araştırmalar için oluşturulan odak grup toplantıları dünyanın herhangi bir yerinden; web tabanlı Focusvision teknolojisi ile kesintisiz olarak izlenebilmekte ve simultane çeviri ile aynı anda yurtdışından da takip edilebilmektedir.

BİNOM Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri, rastgele, network, zincir yöntemi, online kontak, yerel iş rehberi gibi denek bulma yöntemlerini kullanarak ve birlikte alışveriş, derinlemesine görüşmeler, ev ziyaretleri, ikili görüşmeler, odak grup toplantıları vb gibi teknikleri uygulayarak en efektif kalitatif araştırma çözümlerini üretmektedir.

Kalitatif Araştırma Alanları aşağıdaki konuları kapsamaktadır;

 • İletişim stratejileri için tüketici iç görüsü elde etmek,

 • Tüketici güdüleri, bariyerleri,

 • Trendler ve gelişmeler,

 • Kullanım ve tutum,

 • Marka imajı ve kurumsal imaj,

 • Tüketici beklentileri,

 • Kavramların, ürünlerin, markaların ve hizmetlerin algılanması,

 • Ürün gelişimi ve kavram gelişimi için yeni fikirlerin üretilmesi,

 • Gösterilen alternatiflerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması.

 •  

  SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?