KULLANIM & TUTUM VE SEGMENTASYON ÇALIŞMALARI

Binom Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri kullanım ve tutum segmentasyon araştırmaları kapsamında;
• Marka bilinirliği ve marka kullanımının anlaşılması,
• Marka kullanıcılarının yaş, meslek, SES (Sosyo ekonomik statü) grubuna ya da teklif edilen farklı kırımlara göre segmente edilmesi,
• Kullanıcıların internet kullanımı, yaptığı alışverişe, yaşam tarzına göre farklı homojen grupların belirlenmesinden yola çıkan değerlendirmeler yaparak hizmet sunmaktadır.