MAĞAZA ÇIKIŞ ( EXIT SURVEY) ARAŞTIRMALARI

Binom Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri mağaza çıkış araştırmaları kapsamında;
• Müşteri özelliklerinin belirlenmesi,
• Mağaza düzeni memnuniyetinin ölçülmesi,
• Mağazalardaki hizmet kalitesinin ölçülmesi,
• Yeterince iyi karşılanamayan müşteri ihtiyaç ve beklentilerin anlaşılması,
• Reklam ve iletişim aktivitelerinin yönünün belirlenmesi,